Qarayev Azad Həsən oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Yusifov Novel Mahmud oğlu, Zeynallı kəndi
Süleymanova Günel Zülfüqar qızı, Eyvazlılar kəndi
Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi