Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi
Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı