Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu