Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi
Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı