Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi

İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi