Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Nağıyev Rəman İlyas oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi
İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi