Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Allahyar Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi