Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi