Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi

Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi
Həsənov Ağalar, Güloğlular kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi