Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi

Həsənov Zülfüqar Həşim oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi