Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi

Məmmədov Seymur Firdovsi oğlu, Darğalar kəndi
Hüseynova Səadət, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi