Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi

İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi
Alıyev Oktay Həsən oğlu Əyricə kəndi
İsmayılov Elşən Rövşən oğlu, Lək kəndi