Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi

Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
Hüseynova Lətifə Oruc qızı, Əliyanlı kəndi