Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi

Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi
Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi
Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi