Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi

Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi
Qəhrəmanov Əfəndi Barat oğlu, Qaradağlı kəndi
Rzalı Oktay Adil oğlu, Mahrızlı kəndi