Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi

Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi