Qarayeva Tinatin Ənvər qızı, Boluslu kəndi

Məmmədov İslam Vəli oğlu, Nərimanlı kəndi
Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi
Əliyev Surxay Qəzənfər oğlu, Boluslu kəndi