Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Şükürov Fərahim İbrahim oğlu, Arazbar kəndi
İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi
Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi