Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi