Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi