Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi
Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı