Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi