Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Eyvazov Şəmsi Fəqan oğlu, Poladlı kəndi