Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Mustafayev Tacir Seymur oğlu, Poladlı kəndi
Mustafazade Yasir Mahmud oğlu, Sarıcalı kəndi
Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi