Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Hüseynzadə Şəhriyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi
Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı