Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi