Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi