Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi

Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi