Qasımov Əli Elim oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi
Süleymanova Günel Zülfüqar qızı, Eyvazlılar kəndi