Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

Qədirov Ağaməmməd Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi
Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi