Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi
Əhmədova Fazilə Siyavuş qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi