Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi
Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi