Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

Əliyeva Zeynəb Səlim qızı, Sarıcalı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi