Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Əliyev Eldəniz Zakir oğlu, Şahsevən kəndi