Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

İsgəndərov Natiq Rəhim oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi