Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

Əliyeva Zeynəb Səlim qızı, Sarıcalı kəndi
Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi