Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi
Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi