Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

Həsənov Nazim Güləhməd oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi