Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Mustafayev Cəmil Namaz oğlu, Ağcabədi rayonu
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı