Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

Əhmədov Mirqasım Yaşasın oğlu, Poladlı kəndi
Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi
Quliyev Rüstəm Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı