Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi

Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi
Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi
Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi