Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi