Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı