Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi
Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi