Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi

Namazov Arzu Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Nüsravan Allahveren oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi