Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi

Hüseynov Nüsravan Allahveren oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Sultanov Üzeyir Səlim oğlu, Boyat kəndi