Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi

Rəhimova Şəfəq Fazil qızı, Poladlı kəndi
Məmmədov Ramin Zamin oğlu, Poladlı kəndi
Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi