Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi

Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi