Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi

Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi