Qasımov Fəxri Vidadi oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Əliyev Yusif Qərib oğlu, Nərimanlı kəndi
Tağıyev Maqsud Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi
Süleymanov Zülfüqar Hüseyn oğlu, Boluslu kəndi