Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi

Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Rüstəmov Vəkil Nizam oğlu, Baharlı kəndi
Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi