Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi

Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Vidadi Bilaxan oğlu, Orta Qışlaq kəndi
İslamzadə Elnur Kamil oğlu, Quzanlı kəndi