Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi

Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi
Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi
Həsənov Rəhman Məmməd oğlu, Rzalar kəndi