Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi

Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi
Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi