Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi