Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi

Məmmədov Rahim İlqar oğlu, Quzanlı kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi