Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi

Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi
Səlimov Elnur Namiq oğlu, Quzanlı kəndi