Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi

Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi
Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi
Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi