Qasımov Habil Azay oğlu, Bayandur kəndi

Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi