Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı

Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Həsənov Nazim Güləhməd oğlu, Arazbar kəndi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi