Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı

Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi
Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi