Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi

Əhmədli Aytən Yaşasın qızı,Poladlı kəndi
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi