Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi

Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi
Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi