Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi

Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Məhərrəm Rövşən oğlu, Poladlı kəndi