Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi

Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi
Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi