Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi

Qasımov Kamil Xosrov oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi