Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi

Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərov Vaqif Əbil oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi