Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi

Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi
Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi
Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi