Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi

Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi