Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi

Seyfullazadə Elçin Hüseyn oğlu, Poladlı kəndi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
Hüseynov Bəxtiyar Etibar oğlu, Poladlı kəndi