Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi

Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi