Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi

Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi