Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi

Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi
Allahverdiyev Radil Adıgözəl oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi