Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi

Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi