Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi

Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Kamil Xosrov, Yuxarı Qiyaməddinlı
Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi