Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi

Baxşəliyev Münasib Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədov Nihad Aqil oğlu, Poladlı kəndi
İsmayılov Atakişi Məmmədqulu oğlu, Poladlı kəndi