Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi

Quluyev Rasim Əzim oğlu, Qaraxanlı kəndi
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi