Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi

Mustafazade Yasir Mahmud oğlu, Sarıcalı kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi