Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi

Hüseynova Məhbubə İsa qızı, Boyat kəndi
Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əliyev Eldəniz Zakir oğlu, Şahsevən kəndi