Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi

Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi
Xəlilov Tural Tapdıq oğlu, Poladlı kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi,