Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi

Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Məmmədov Əzizağa Valeh oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi