Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi

Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Piriyev Şahmar Qulu oğlu, Arazpar kəndi
Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi