Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi

İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi
Məmmədov Sahib Yusif oğlu, Cicimli kəndi
Gülmalıyev Şəhriyar, Bala Qacar kəndi