Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi

İsmayılova Qumru, Əliyanlı kəndi
Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi