Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi

Həşimov Rasim, Cicimli kəndi
İsmayılov Araz, Əliyanlı kəndi
İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi