Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi

Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Mahmudov Rahib, Əliyanlı kəndi