Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi

Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi
Xəlilov Nadim Tapdıq oğlu, Güloğlular kəndi
Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi