Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi

Süleymanov Nürəddin, Alaçadırlı kəndi
Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi
Mehdiyev Vaqif Fərəc oğlu, Əyricə kəndi