Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
H. Eldəniz Qurban oğlu, Cəyirli kəndi
Həsənov Vəzir Aşod oğlu, Güloğlular kəndi