Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi

Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi
Bayramov İxtiyar İsfəndiyar oğlu, Güloğlular kəndi
Həsənov Şiraz Salman oğlu, Lək kəndi