Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi

Hüseynov Malik, Darğalar kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
İsmayılov Araz Eyvaz oğlu, Əliyanlı kəndi