Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi

Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Məmmədova Günel, Əliyanlı kəndi
Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi