Qulamov İlqar Mirağa oğlu, Quzanlı kəndi

Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Mirzəyeva Yaqut Qədull qızı, Quzanlı kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi