Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi