Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi
Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi