Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi
Zeynalov Nizami Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi