Quliyev Allahverdi Qara oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi