Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi
Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi