Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi
Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi
Həsənov Kənan Hikmət oğlu, Bala Kəngərli kəndi