Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Azayev İlham Fərhad oğlu, Qaradağlı kəndi
Axundova Nigar Xanlar qızı, Əskipara kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi