Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli
Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi
Qasımov Habil Azay oğlu, Bayandur kəndi