Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi

Abdullayev Zabil Mikayıl oğlu, Qaradağlı kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi