Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi