Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Süleymanov Raquf Rasul oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı
Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi