Quliyev Eltac Üzeyir oğlu, Quzanlı kəndi

Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi
Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi