Quliyev Eltac Üzeyir oğlu, Quzanlı kəndi

Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi
İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi