Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi
Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi