Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi
Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Əhmədov Rahib Fazil oğlu, Sarıcalı kəndi