Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi
Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi
Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi