Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi
Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi