Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi