Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi
Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi