Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi

Kərimov İsmayıl Aydın oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi
Alşanov Talış Qəməd oğlu, Balakürd kəndi