Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi

Həsənəliyev Nofəl Əli oğlu, Qızılhacılı kəndi
Mirzəyeva Qənirə Musa qızı, Qızılhacılı kəndi
Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi