Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi

Əliyev Zahid, Nərimanlı kəndi
Məmmədov Sabir Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi
Həsənova Nazilə Qurban qızı, Qızılhacılı kəndi