Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əliyeva Vüsalə Kamran qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi