Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi

Ağayev Nicat Bəşir oğlu, Əhmədağalı kəndi
Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi