Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi

Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Allahverdizadə Asiman Bahadur qızı, Quzanlı kəndi
Qasımov Fariz Ələm oğlu, Qaradağlı kəndi