Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi

Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi
Məmmədov Elmir Xaspolad oğlu, Zəngişalı kəndi