Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi

Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi