Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi

Sarıyev Samir Əmiraslan oğlu, Çəmənli kəndi
Məhərrəmov İlqar Elburus oğlu, Quzanlı kəndi
X. Xaliq Fazil oğlu