Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi

Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi
Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi
Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi