Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi

Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi
Səmədov Səməd Yunis oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi