Quliyev Ramin Telman oğlu, Taynaq kəndi

Əliyev Səfər Aslan oğlu, Sarıcalı kəndi
Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi