Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

Cəfərov Bayram Soltan oğlu, Baharlı kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Hüseynov Akif, Əfətli kəndi