Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi