Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi