Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu
Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi
Səfərov Vüqar Səməd oğlu, Çəmənli kəndi