Quliyev Sərvan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Soltanov Fəqan Məhəmməd oğlu, Çəmənli kəndi
Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi