Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi

Orucov Vüqar Yusif oğlu, Sarıcalı kəndi
Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi