Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi

Talıbova Lalə, Quzanlı kəndi
Əhmədov Şamil, Qaradağlı kəndi
Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi