Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi

İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov İntiqam İntizam oğlu, Sarıcalı kəndi
Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi