Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi

Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi