Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi

Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi
Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi