Quliyev Səyyaf Əli oğlu, Çəmənli kəndi

Quliyev Zabil Yusif oğlu, Zəngişalı kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi
Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi