Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi

Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi
Mirsalahov Qurban Ramazan oğlu, Saatlı kəndi
Həsənov Ağalar, Güloğlular kəndi