Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi

Həsənov Ələsgər Heydər oğlu, Şorəlli kəndi
Mehdiyev Firdovsi Aydın oğlu, Muğanlı kəndi
Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi