Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi

Bagirova Aidə, Əliyanlı kəndi
Baxşəliyev Ramiz, Qullar kəndi
Süleymanov Nürəddin, Alaçadırlı kəndi