Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi

Vəliyev Tural, Qaradəmirçi kəndi
Hüseynov Nürəddin Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Əzizova Qələm Qurban qızı, Əliyanlı kəndi