Quliyev Slavik Muxtar oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədova Xanım İsmayıl qızı, Qızılhacılı kəndi
Məmmədov Şükür Həsən oğlu, Nərimanlı kəndi
Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi