Quliyev Slavik Muxtar oğlu, Nərimanlı kəndi

Aslanova Rəqibə Şikar qızı, Yeni yol kəndi
Məmmədova Sevil Saleh qızı, Boluslu kəndi
Hüseynov Rövşən Əli oğlu, Balakürd kəndi