Quliyev Slavik Muxtar oğlu, Nərimanlı kəndi

Bayramov Məhərrəm Xəlil oğlu, Boluslu kəndi
Aslanova Rəqibə Şikar qızı, Yeni yol kəndi
Hüseynov Həmid Zahid oğlu, Balakürd kəndi