Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi

Səfərov Nicat Allahverdi oğlu, Yeni yol kəndi
Quliyeva Ceyran Bayram qızı, Balakürd kəndi
Əliyev Surxay Qəzənfər oğlu, Boluslu kəndi