Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi

Tağıyev Maqsud Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi
Allahverdiyev Elnur Teymur oğlu, Təklə kəndi
Əliyev Zirəddin Abdulla oğlu, Təklə kəndi