Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Sabir Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi
Ziyadova Şahnaz Şəmistan qızı, Nərimanlı kəndi
Abdullayev İsmayıl Nəbi oğlu, Qızılhacılı kəndi