Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi

Allahverdiyev Elnur Teymur oğlu, Təklə kəndi
Suleymanov Mahmud Valeh oğlu, Boluslu kəndi
Qarayev Azad Həsən oğlu, Xan Qərvənd kəndi