Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi

Həşimov Alı Məmməd oğlu, Boluslu kəndi
Əliyev Nofər İbiş oğlu, Boluslu kəndi
Aslanova Familə Əliş qızı, Yeni yol kəndi