Quliyeva Təhminə Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi

Quliyev Eltac Üzeyir oğlu, Quzanlı kəndi
Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi