Quliyeva Təhminə Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi

Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi
Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi
Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi