Quliyeva Tamella Mamed qızı, Güloğlular kəndi

Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi
Qulamov Binnət Alı oğlu, Çəmənli kəndi
İsazadə Səbuhi, Qaratəpə kəndi