Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi

Mirzəyeva Qənirə Musa qızı, Qızılhacılı kəndi
Abbasova Rahilə Bayram qızı, Nərimanlı kəndi
Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Yeni yol kəndi