Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi

Aslanov Əvəz Ədil oğlu, Yeni yol kəndi
Xudiyev Elşən Mikayıl oğlu, Yeni yol kəndi
Alıyev Qalib Həbib oğlu, Boluslu kəndi