Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi

Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi
Əmrahov Məhyəddin Ağamalı oğlu, Balakürd kəndi
Bayramov İldırım Yusif oğlu, Xan Gərvənd kəndi