Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi

Alşanov Talış Qəməd oğlu, Balakürd kəndi
Əhmədova Rəna Əkbər qızı Nərimanlı kəndi
Mahmudov Sədrəddin Camal oğlu, Məşədiqaralar kəndi