Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi

Məmmədov Nofəl Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi
Hüseynova Təranə Həsən qızı, Yeni yol kəndi
Əliyev Zirəddin Abdulla oğlu, Təklə kəndi