Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi

Allahverdiyev Elnur Teymur oğlu, Təklə kəndi
Həmzəyeva Əminə Yaqub qızı, Boluslu kəndi
Məmmədov Natiq Abdulla oğlu, Xan Qərvənd kəndi