Quluyev Rasim Əzim oğlu, Qaraxanlı kəndi

Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi