Quluyev Rustam Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Hüseynov Atonoğlan Xonllor, Hındarx qəsəbəsi
Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi