Quluyev Rustam Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi
Əhmədov Mirqasım Yaşasın oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi