Quluyev Rustam Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Seyfullazadə Elçin Hüseyn oğlu, Poladlı kəndi