Quluyev Rustam Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Mehdiyev Sabir Miriş oğlu, Sarıcalı kəndi
Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi