Quluyev Rustam Ələkbər oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi

Xəlilov Tural Tapdıq oğlu, Poladlı kəndi
Kazımov Rasim Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi