Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi

Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi