Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi

Əliyev Nazim, Qaradağlı kəndi
Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi