Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi

Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi
İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi