Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi

Səfərov Loğman Ağalar oğlu, Üçoğlan kəndi
Həsənov Cəmsid Seryaga oğlu, Zəngişalı kəndi
Səlimov Elnur Namiq oğlu, Quzanlı kəndi