Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi

Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi
Hüseynov Xəyyam Ağalar oğlu, Quzanlı kəndi
Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi