Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi

Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi
Hüseynov.E, Mərzili kəndi