Qurbanova Sevil Musa qızı, Boluslu kəndi

Aslanova Rəqibə Şikar qızı, Yeni yol kəndi
Quliyeva Ceyran Bayram qızı, Balakürd kəndi
Qurbanov Hüsaməddin Tapdıq oğlu, Boluslu kəndi