Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi

Əliyev Səfər Aslan oğlu, Sarıcalı kəndi
Quliyev Elçin Saday oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi