Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi

Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi
Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi
Ələsgərov Adil Sərdar oğlu, Boyat kəndi