Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi

Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi