Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi

Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Süleymanov Raquf Rasul oğlu, Hındarx qəsəbəsi