Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi

Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Süleymanov Raquf Rasul oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi