Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi

Balayev Əmir Şəmil oğlu, Poladlı kəndi
Abbasov Bəyoğlan Kərim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi