Rəhimova Şəfəq Fazil qızı, Poladlı kəndi

Məmmədova Fidan Fazil qızı, Poladlı kəndi
Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi