Rəhimova Şəfəq Fazil qızı, Poladlı kəndi

Qarayev Aydın Yelşar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbişov Əkbər Qəni oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi,