Rəhimova Şəfəq Fazil qızı, Poladlı kəndi

Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynov Allahyar Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Əhmədova Fazilə Siyavuş qızı, Poladlı kəndi