Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
Hüseynov Nüsravan Allahverdi oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi