Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hüseynov Cavanşir Allahverən oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi