Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi
Quliyev Raqub Rəhim oğlu, Hındarx qəsəbəsi