Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Şükürov Fərahim İbrahim oğlu, Arazbar kəndi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi