Rüstəmov Ələkbər Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Aslanov Nizami Əvəz oğlu, Boyat kəndi
Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı