Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi

Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi
Ağayev Rəhman, Alaçadırlı kəndi
Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi