Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi

Hüseynova Günay Arzuman qızı, Əliyanlı kəndi
Hüseynov Elgün Elman oğlu, Şorəlli kəndi
Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi