Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi

Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Baxşəliyeva Nüşabə, Əliyanlı kəndi
Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi