Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi

Hüseynova Aynur, Şorəlli kəndi
Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi
Həşimov Mülkədar, Gərənə kəndi