Rüstəmov Bəhruz, Uğurbəyli kəndi

Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi
P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi